Galop Wear

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Załącznik
nr 2

do Regulaminu Sklepu Internetowego www.galopwear.pl

 1. Sprzedający
  przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Sprzedający z
  należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i
  organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności
  Sprzedający zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów
  prawa. Sprzedający sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych
  oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając
  stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego
  prowadzenia Sklepu.
 2. Administratorem
  danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Sklepu jest firma Zargo
  Marek Czaja z
  siedzibą w Częstochowie (42-202 Częstochowa) przy Al. Najświętszej Maryi Panny 6,
  posiadająca NIP: 9492166106, REGON: 363991386, adres e-mail: kontakt@galopwear.pl i
  numer telefonu: +48 508 478 822 (dalej:
  „Administrator”).
 3. Dane
  osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora zgodnie z art. 23
  ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
  osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Użytkownicy
  Sklepu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
  Administratora w celach świadczenia usług przez Sklep oraz w celach
  marketingowych.
 5. Podstawą
  przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe
  upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz
  rozliczania transakcji dokonywanych pomiędzy Administratorem a Użytkownikami.
 6. Podanie
  jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu
  prawidłowej realizacji Umów zawartych w ramach Sklepu.
 7. Dane
  podawane przez Użytkowników są zbierane i wykorzystywane do realizacji Umów
  zawartych pomiędzy Administratorem a Kupującymi, w celach księgowych, a także
  do innych czynności związanych z wykonywaniem Umów zawartych w ramach Sklepu.
 8. Użytkownicy
  korzystający ze Sklepu pozostają anonimowi do momentu dokonania Rejestracji lub
  zalogowania się do swojego Konta na stronie Sklepu albo wpisania swoich danych
  do formularza Zamówienia bez dokonywania w Sklepie Rejestracji.
 9. Do
  momentu dokonania Rejestracji lub zalogowania się do swojego Konta na stronie
  Sklepu albo wpisania swoich danych do formularza Zamówienia bez dokonywania w
  Sklepie Rejestracji, Administrator gromadzi jedynie informacje zawarte w logach
  systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są do celów technicznych
  związanych z administrowaniem serwisem internetowym. Uzyskane tak dane nie są w
  żaden sposób powiązane z osobą Użytkownika umożliwiającą jego identyfikację. Administrator
  wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach
  technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do
  zbierania ogólnych, statystycznych informacji.
 10. Użytkownicy,
  którzy dokonują Rejestracji w Sklepie, wypełniają formularz, w którym podają
  dane osobowe. Uzyskanie tych danych przez Administratora konieczne jest do
  realizacji usług oferowanych w ramach Konta. Wypełnienie formularza Zamówienia
  oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z
  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.
  1182 z późn. zm.).
 11. Dane
  Użytkowników przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do
  nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane ze Sklepem i
  zobowiązane do zachowania uzyskanych danych osobowych i informacji w tajemnicy.
 12. Użytkownik,
  który dokonał Rejestracji w Sklepie, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych
  oraz możliwość poprawiania błędnych informacji i usuwania tych danych na
  żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa.
 13. Rejestracja,
  podanie, zmiana oraz usunięcie danych osobowych jest dobrowolne.

Polityka cookies

Załącznik
nr 3 do Regulaminu Sklepu Internetowego www.galopwear.pl

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych
  informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki
  cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
  tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i
  przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj
  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich
  na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem
  zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz
  uzyskującym do nich dostęp jest firma Zargo Marek Czaja z siedzibą w Częstochowie (42-202
  Częstochowa) przy Al. Najświętszej Maryi Panny 6, posiadająca NIP: 9492166106, REGON: 363991386, adres e-mail: kontakt@galopwear.pl i
  numer telefonu: +48 508 478 822.
 4. Pliki
  cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania
  zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz
  optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
  pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić
  stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia
  statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu
  korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
  zawartości;
 7. utrzymanie
  sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
  każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 8. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje
  plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent
  cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
  są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
  strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
  internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
  końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub
  do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. W
  ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1.  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające
   korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki
   cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  1. pliki
   cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
   nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  1. „wydajnościowe”
   pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
   stron internetowych Sklepu;
  1. „funkcjonalne”
   pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
   ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego
   języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu
   strony internetowej itp.;
  1. „reklamowe”
   pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
   bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 10. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do
  przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie
  dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
  plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki
  sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, informować o ich
  każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu bądź
  wyłączyć gromadzenie plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i
  sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
  (przeglądarki internetowej).
 11. Sprzedający
  informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
  funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 12. Pliki
  cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu wykorzystywane
  mogą być również przez współpracujących ze Sprzedającym reklamodawców oraz
  partnerów.
 13. Więcej
  informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu
  przeglądarki internetowej.

 

 

 

Formularz
odstąpienia od Umowy

Załącznik nr 4
d
o Regulaminu Sklepu
Internetowego
www.galopwear.pl

(formularz
ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Zargo Marek Czaja

Al. Najświętszej Maryi Panny 6

42-202 Częstochowa

e-mail:
kontakt@galopwear.pl

Tel.: +48 508 478 822

                Ja/My(*)
niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data odbioru Produktu: _____________________________

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów): _____________________

Adres Konsumenta(-ów): ____________________________

…………………………………………………………

Data i czytelny podpis Konsumenta(-ów)

(tylko
jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*)
Niepotrzebne skreślić.

Artykuł wyprzedany Jeśli artykuł będzie ponownie dostępny, otrzymasz od nas e-mail.