Galop Wear

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego www.galopwear.pl

 1. Sprzedający przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Sprzedający z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Sprzedający zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprzedający sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Sklepu jest firma Zargo Marek Czaja z siedzibą w Częstochowie (42-221 Częstochowa) przy ul. Bialskiej 156/6, posiadająca NIP: 9492166106, REGON: 363991386, adres e-mail: kontakt@galopwear.pl i numer telefonu: +48 602 329 198 (dalej: „Administrator”).
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Użytkownicy Sklepu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celach świadczenia usług przez Sklep oraz w celach marketingowych.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczania transakcji dokonywanych pomiędzy Administratorem a Użytkownikami.
 6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Umów zawartych w ramach Sklepu.
 7. Dane podawane przez Użytkowników są zbierane i wykorzystywane do realizacji Umów zawartych pomiędzy Administratorem a Kupującymi, w celach księgowych, a także do innych czynności związanych z wykonywaniem Umów zawartych w ramach Sklepu.
 8. Użytkownicy korzystający ze Sklepu pozostają anonimowi do momentu dokonania Rejestracji lub zalogowania się do swojego Konta na stronie Sklepu albo wpisania swoich danych do formularza Zamówienia bez dokonywania w Sklepie Rejestracji.
 9. Do momentu dokonania Rejestracji lub zalogowania się do swojego Konta na stronie Sklepu albo wpisania swoich danych do formularza Zamówienia bez dokonywania w Sklepie Rejestracji, Administrator gromadzi jedynie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są do celów technicznych związanych z administrowaniem serwisem internetowym. Uzyskane tak dane nie są w żaden sposób powiązane z osobą Użytkownika umożliwiającą jego identyfikację. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.
 10. Użytkownicy, którzy dokonują Rejestracji w Sklepie, wypełniają formularz, w którym podają dane osobowe. Uzyskanie tych danych przez Administratora konieczne jest do realizacji usług oferowanych w ramach Konta. Wypełnienie formularza Zamówienia oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
 11. Dane Użytkowników przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane ze Sklepem i zobowiązane do zachowania uzyskanych danych osobowych i informacji w tajemnicy.
 12. Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Sklepie, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych informacji i usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa.
 13. Rejestracja, podanie, zmiana oraz usunięcie danych osobowych jest dobrowolne.

Polityka cookies

Załącznik nr 3 do Regulaminu Sklepu Internetowego www.galopwear.pl

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma Zargo Marek Czaja z siedzibą w Częstochowie (42-221 Częstochowa) przy ul. Bialskiej 156/6, posiadająca NIP: 9492166106, REGON: 363991386, adres e-mail: kontakt@galopwear.pl i numer telefonu: +48 602 329 198.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 8. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1.  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  1. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  1. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  1. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 10. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu bądź wyłączyć gromadzenie plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 11. Sprzedający informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 12. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedającym reklamodawców oraz partnerów.
 13. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 

 

Formularz odstąpienia od Umowy

Załącznik nr 4 do Regulaminu Sklepu Internetowego www.galopwear.pl

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Zargo Marek Czaja

Ul. Bialska 156/6

42-200 Częstochowa

e-mail: kontakt@galopwear.pl

Tel.: +48 602 329 198

                Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data odbioru Produktu: _____________________________

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów): _____________________

Adres Konsumenta(-ów): ____________________________

…………………………………………………………

Data i czytelny podpis Konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.

Artykuł wyprzedany Jeśli artykuł będzie ponownie dostępny, otrzymasz od nas e-mail.